Doglebowe biopreparaty BACTrem przeznaczone dla rolników i działkowców otrzymały atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Instytutu Higienicznego (NIZP-PZH)

Atesty higieniczne NIZP-PZH otrzymały trzy biopreparaty opracowane i produkowane przez BACTrem: Biostim, Biostim-H, Biostim-F. Atesty potwierdzają, że biopreparaty, stosowane zgodnie z przeznaczeniem i sposobem użycia, są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska. Mogą być używane przez rolników, ogrodników i działkowców. Użycie naszych biopreparatów pozwala ograniczyć stosowanie na polach (a także w szklarniach i ogródkach) fungicydów, bakteriocydów i nawozów mineralnych nawet o 40 proc., a jednocześnie produkować proekologiczną żywność.

kłos zbożaPreparat Biostim jest przeznaczony do biostymulacji roślin w sferze korzeniowej. Ponadto użyźnia wyjałowioną glebę i przywraca jej naturalną równowagę mikrobiologiczną, co jest potrzebne do prawidłowego rozwoju roślin. Glebę wyjaławia przede wszystkim intensywna upraw rolna oraz stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, np. herbicydów. Biostim zawiera m.in. mieszaninę szczepów saprofitycznych bakterii glebowych, które produkują fitohormony oraz substancje biogenne.

Badania naukowe wskazują, że obecność powszechnie stosowanych w rolnictwie herbicydów w roślinach może negatywnie wpływać na zdrowie ludzi i zwierząt. Dlatego opracowaliśmy preparat Biostim-H, który jest przeznaczony właśnie do biodegradacji (rozkładu) w warunkach tlenowych i beztlenowych herbicydów zawierających substancję aktywną - glifosat. Ponadto preparat zwiększa żyzność gleby i biostymuluje rozwój roślin. Biostim-H zawiera m.in. mieszaninę szczepów saprofitycznych bakterii glebowych rozkładających herbicydy oraz substancje biogenne.

Trzeci z preparatów doglebowych to Biostim-F. Wspomaga usuwanie niekorzystnych, patogennych (fitopatogenów - chorobotwórczych dla roślin) bakterii, użyźnia glebę i biostymuluje rozwój roślin. Przywraca też naturalną równowagę biologiczną mikroflorze gleby. Równowaga ta jest zaburzana zwłaszcza poprzez intensywne stosowanie herbicydów i pestycydów. Biostim-F zawiera m.in. mieszaninę szczepów saprofitycznych bakterii glebowych rozkładających herbicydy oraz substancje biogenne.

Regularne stosowanie biopreparatów opracowanych przez BACTrem, które są oparte na właściwej mikroflorze gleby prowadzi do:

  • ogródRekultywacji zdegradowanych terenów
  • Zniwelowania toksycznego działania glifosatu poprzez jego rozkład
  • Przywrócenia bioróżnorodności mikroflory gleby
  • Zwiększenia plonów w naturalny sposób
  • Ograniczenia konieczności stosowania fungicydów, bakteriocydów i nawozów mineralnych (N, P) o 20-40%
  • Udostępnienia fosforu ze zw. zawartych w glebie, więcej materii organicznej, lepsza struktura gleby (większa sorpcja wody),
  • Polepszenia jakości gleby i wody
  • Polepszenia jakości i bezpieczeństwa żywności