Komercjalizacja technologii utylizacji podkładów kolejowych

Drewniane podkłady kolejoweBACTrem wraz z inwestorami w lipcu br. powołali do życia BACTor sp. z o.o., której celem będzie utylizacja na skalę przemysłową podkładów kolejowych zawierających kreozot. Spółka będzie stosować technologię utylizacji opracowaną przez BACTrem.

BACTor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została zarejestrowana 1 października. Jej prezesem została Magdalena Popowska. Zarząd spółki planuje zlokalizowanie zakładów przemysłowych, w których będą przetwarzane podkłady, w różnych miejscach Polski. W planach jest również ekspansja na rynki zagraniczne.

Gospodarowanie podkładami kolejowymi jak dotąd polegało głównie na ich składowaniu. Tymczasem powinny one być utylizowane w odpowiednich warunkach przez wyspecjalizowane firmy z wykorzystaniem bezpiecznej i skutecznej metody. Taką technologię opracowała firma BACTrem i taką będzie wykorzystywać nowa spółka. Jest ona praktycznie bezemisyjna i pozwala na efektywne przetwarzanie dużych ilości podkładów. Po procesie przerobu można podkłady ponownie wykorzystać jako paliwo energetyczne lub do produkcji płyt OSB.

Warto przypomnieć, że zużyte drewniane podkłady kolejowe są odpadem niebezpiecznym i toksycznym (kod odpadu 17 02 04*). Długotrwałe przebywanie w ich sąsiedztwie zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwory, w tym nowotwory złośliwe. Dlatego też jest zabronione pozyskiwanie i wtórne wykorzystywanie podkładów kolejowych do budowy altanek, płotów, domów czy też stosowania ich jako opał.