BACTrem – firma pozytywnego wpływu

pozytywny wpływBACTrem otrzymało w maju 2020 roku wyróżnienie w kategorii "Startup Pozytywnego Wpływu" w Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz Startupów Pozytywnego Wpływu. Wydarzenie organizuje Akademia Leona Koźmińskiego. Partnerem merytorycznym rankingu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Według organizatorów rankingu Startup Pozytywnego Wpływu charakteryzuje się prowadzeniem innowacyjnych działań, których celem jest rozwiązywanie istotnych wyzwań społecznych.

Twórcy startupu, jego właściciele, kadra zarządzająca i pracownicy działają z pasją  i w imię dobra wspólnego. Ta motywacja  potrafi doprowadzić  do wzrostu wartości firmy oraz wzrostu jakości życia ludzi i środowiska. Produkty wyprodukowane przez startupy Pozytywnego Wpływu są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby ludzi  i środowiska. Są po prostu potrzebne.

dyplom startup pozytywnego wpływuZespół BACTrem uważa, że definicja startupu pozytywnego wpływu oddaje misje firmy, jej kulturę organizacyjną oraz motywacje osób z nią związanych. BACTrem rozwiązuje globalne, dotyczące zanieczyszczenia środowiska i płodów rolnych, problemy nad którymi nikt wcześniej nie chciał się pochylić. Przykładem takiego rozwiązania jest stworzona w ramach firmy biotechnologia utylizacji drewnianych podkładów kolejowych impregnowanych rakotwórczy kreozotem.

Podstawową motywacją osób związanych z BACTrem jest pasja, która jednak jest poparta wiedzą i doświadczniem zdobytm poczas pracy naukowej. To pozwla tworzyć zaawansowane technologicznie produkty.

W BActrem jesteśmy też przekonani , że wykorzystując zdobyte w ciągu lat pracy naukowej know-how i doświadczenie można rozwiązywać rzeczywiste problemy środowiskowe.

Członkowie zespołu firmy często biorą udział w seminariach, konferencjach, programach radiowych i innych wydarzeniach podczas których popularyzują dokonania naukowe oraz edukują ludzi wskazując ważne problemy ekologiczne, które wymagają rozwiązania. Często też zabierają głos w dyskusjach promując rozwiązania pro-środowiskowe.

Raport Kozminski Business Hub: „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna 2020” można pobrać ze strony: http://raportspw.kozminskihub.com/