Zakończona sukcesem bioremediacja chmielnika

chmilnikBACTrem w porozumieniu ze spółką Polski Eko Chmiel S.A. w roku 2020 przeprowadził częściową remediację jednego chmielnika czyli plantacji chmielu położonej w okolicach Jastkowa (woj. lubelskie). Do niedawna na plantacjach chmielu umieszczano drewniane słupy impregnowane kreozotem. Badania wykazały, że zawarty w słupach kreozot przedostaje się do ziemi na której uprawiany jest chmiel a następnie do szyszek chmielników, skażając owoce. Kreozot, mieszanina dwu- i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz pirynu, jest uznawana za bezprogowy czynnik rakotwórczy (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r.). Oznacza to, że nawet jego minimalna obecność w organizmie może powodować schorzenia. Związki wchodzące w skład kreozotu mają zdolności do gromadzenia się (akumulowania) w organizmach żywych.

Remediacja polegała na wymianie słupów na kompozytowe oraz oczyszczeniu gleby przy pomocy preparatu firmy BACTrem. Oczyszczenie powiodło się. Po jednorazowej aplikacji preparatu uzyskano znaczącą redukcję skażenia WWA. Dzięki temu gleba na chmielniku ponownie zaczęła spełniać obowiązujące normy.