BACTREM z Zielonym Orłem "Rzeczpospolitej"

ekologia drzewoBACTrem  otrzymał  nagrodę  główną – Zielonego Orła w konkursie organizowanym przez „Rzeczpospolitą”. Kapituła nagrody doceniła działania firmy na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wyniki konkursu ogłoszono 30 listopada 2021 roku.

W tym roku po raz drugi Rzeczpospolita postanowiła nagrodzić osiągnięcia ekologiczne, przyznając Zielone Orły „Rzeczpospolitej”. Kapituła Nagrody uhonorowała Przedsiębiorstwa, Organizacje Ekologiczne, Samorządy, Firmy Technologiczne oraz osoby szczególnie zasłużone na rzecz edukacji ekologicznej, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a także ochrony środowiska naturalnego. Kandydatury do wszystkich kategorii tej nagrody zgłaszali dziennikarze Rzeczpospolitej oraz członkowie Kapituły.
Transmisja z z uroczystej gali wręczenia nagród jest dostępna pod tym linkiem.
Dla pracowników BACtrem zrównoważony rozwój, gospodarka obiegu zamkniętego, działania proekologiczne, czyste powietrze to nie są słowa-wytrychy ale realne działania, z myślą o których tworzymy nowe biotechnologie służące całemu społeczeństwu. Takimi rozwiązaniami są bioremediacja terenów z wykorzystaniem opracowanych przez BACTrem preparatów, która pozwala na oczyszczanie gleby bez jej niszczenia czy wywożenia oraz biodegradacja zanieczyszczeń w odpadach, dzięki której stają się one surowcem do ponownego wykorzystania. W tym roku najbardziej dumni jesteśmy z opracowanej i wdrożonej technologii utylizacji odpadów niebezpiecznych jakim są zużyte drewniane podkłady kolejowe nasączone impregnowane rakotwórczym olejem kreozotowym.