BACTrem z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2022

LOGO Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2022Podczas 7 Forum Inteligentnego Rozwoju prezeska BACTrem sp. z o.o. prof. Magdalena Popowska odebrała „Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2022”. Spółka została wyróżniona w kategorii „Innowacyjne technologie i badania przyszłości” za realizacje projektu: „Optymalizacja technologii przetwarzania odpadów drewnianych impregnowanych kreozotem, z wykorzystaniem zintegrowanych metod chemiczno-biologiczno-fizycznych". Na realizacje projektu BACTrem sp z o.o. otrzymało dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Nr Umowy z NCBR – instytucją pośredniczącą: POIR.01.01.01-00-1778/20-00).

Projekt zakłada redukcją kosztów zmiennych przetworzenia jednej tony odpadów. Wcześniej BACTrem opracował i wdrożył skuteczną technologię przetwarzania odpadów impregnowanych olejem kreozotowym. Dzięki tej technologii będzie prowadzona utylizacja podkładów kolejowych w Nasycalni Podkładów w Pludrach (woj opolskie).

W czasie forum prof. Magdalena Popowska wygłosiła również referat pt.:  „Biotechnologie BACTrem dla ochrony środowiska i rolnictwa proekologicznego” 7 Forum Inteligentnego Rozwoju odbyło się w Uniejowie w dniach 6-7 czerwca 2022 roku. W sieci dostępny jest film z tego wydarzenia.