Wykonujemy następujące badania i analizy mikrobiologiczne

  • 3oznaczenie całkowitej liczby mikroorganizmów w gruncie zdolnych do biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych
  • oznaczenie całkowitej liczby mikroorganizmów w gruncie
  • badania czystości mikrobiologicznej, np. preparatów mikrobiologicznych
  • badania składu rodzajowego mikroorganizmów obecnych w próbach
  • tworzenie konstrukcji genetycznych w oparciu o wektory do klonowania (mutanty, nadekspresja) na potrzebny nowych biotechnologii lub produkcji przemysłowej

Działamy w oparciu o własną kadrę i zaplecze badawcze UW

 

Sporządzanie dokumentacji do wydania atestu higienicznego

Wykonujemy badania mikrobiologiczne, konieczne przy staraniu się o Atest higieniczny oraz sporządzamy  dokumentację niezbędną do wystąpienia o wydanie Atestu higienicznego.