Badania związane z oczyszczaniem środowiska

  • oznaczenie całkowitej liczby mikroorganizmów w gruncie zdolnych do biodegradacji zanieczyszczeń 
  • oznaczenie całkowitej liczby mikroorganizmów w gruncie, odpadach i osadach
  • izolacja bakterii funkcjonalnych zdolych do przeprowadzania określonego procesu, np. degradacji związków toksycznych