Badania związane z oczyszczaniem środowiska

  • oznaczenie całkowitej liczby mikroorganizmów w gruncie zdolnych do biodegradacji zanieczyszczeń  
  • oznaczenie całkowitej liczby mikroorganizmów w gruncie