Badania produktów

  • badania czystości mikrobiologicznej,
  • badania składu rodzajowego mikroorganizmów obecnych w próbach
  • badań właściwości bakteriostatycznych tkanin i innych materiałów.