Biodegradacja - bioremediacja

Bioremediacja to usuwanie skażeń organicznych ze środowiska metodami biologicznymi. Powszechnie uważa się bioremediacje za najbardziej przyjezdną środowisku i względnie tanią metodę. Wykonujemy kompleksowe bioremediacje: gleby, wody, w miejscu skażenia i na płytach bioreemdiacyjnych, przy użyciu opracowanych prepratów. Wykonujemy bioremediacje, które nie wymagają zastosowania specjalistycznego sprzętu

Czytaj więcej...

Biotechnologie do biodegradacji skażeń zawartych w odpadach

Tworzymy na zlecenie innowacyjne biotechnologie i biopreparaty do przetwarzania odpadów oraz opracowujemy bioprocesy degradujące organiczne związki toksyczne zawarte w odpadach. Do tej pory stworzyliśmy biotechnologie do przetwarzania:

  •     Odpadów drewnianych impregnowanych kreozotem,
  •     Szlamów zawierających substancje niebezpieczne,
  •     Przefermentowanych odpadów z ich beztlenowego rozkładu