Opracowujemy preparaty do likwidacji określonego, specyficznego skażenia

Bakteria na szalceW tym zakresie prowadzimy:

badania pilotażowe i analizy,

badania eksperymentalne,

prace badawczo-rozwojowe dotyczące opracowania nowych: technologii biodegradacji związków niebezpiecznych, biotechnologii dedykowanych rolnictwu proekologicznemu oraz bezpieczeństwu żywności.

Ważniejsze projekty:

BACTrem otrzymało dofinansowanie w ramach programu Bony na Innowacje

BACTrem uzyskało dofinansowanie w ramach Działania 1.2 "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie obejmuje projekt: Opracowanie biopreparatu z wykorzystaniem naturalnych szczepów bakterii produkujących bakteriocyny o działaniu bakteriobójczym wobec głównych patogenów roślin. Podstawowym celem projektu jest stworzenie preparatu, który będzie skutecznie eliminował fitopatogeny oraz przeciwdziałał negatywnym skutkom powszechnie wykorzystywanych w rolnictwie środków ochrony roślin, użyźniał glebę i przywracał naturalną równowagę biologiczną jej mikroflory.

Czytaj więcej

Utylizacja rakotwórczego kreozotu

W roku 2017 Prezes Zarządu Firmy BACTrem dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW, uzyskała również dofinansowanie na opracowanie procesu utylizacji podkładów kolejowych zawierających kreozot z wykorzystaniem metod biologiczno-chemicznych. Projekt został dofinansowany w ramach Konkursu na Grant Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego realizującego projekt „Inkubator Innowacyjności” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności+" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Czytaj więcej...