Biodegradacja - bioremediacja

Bioremediacja to usuwanie skażeń organicznych ze środowiska metodami biologicznymi. Powszechnie uważa się bioremediacje za najbardziej przyjezdną środowisku i względnie tanią metodę. Wykonujemy kompleksowe bioremediacje: gleby, wody, w miejscu skażenia i na płytach bioreemdiacyjnych, przy użyciu opracowanych prepratów. Wykonujemy bioremediacje, które nie wymagają zastosowania specjalistycznego sprzętu

Podczas bioremdiacji monitorujemy jej postępy wykonując badania mikrobiologiczne i biochemiczne oraz analizując wartości związków niebezpiecznych i reagujemy, gdy proces nie przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.
Dysponujemy też techniką oczyszczania środowiska przy użyciu roślin, tzw. fitoremediacja.

Doradzamy również kompleksowow zakresie oczyszczania środowiska.