Opracowujemy preparaty do likwidacji określonego, specyficznego skażenia

Bakteria na szalceW tym zakresie prowadzimy:

badania pilotażowe i analizy,

badania eksperymentalne,

prace badawczo-rozwojowe dotyczące opracowania nowych: technologii biodegradacji związków niebezpiecznych, biotechnologii dedykowanych rolnictwu proekologicznemu oraz bezpieczeństwu żywności.

Ważniejsze projekty: