Biotechnologie do biodegradacji skażeń zawartych w odpadach

Tworzymy na zlecenie innowacyjne biotechnologie i biopreparaty do przetwarzania odpadów oraz opracowujemy bioprocesy degradujące organiczne związki toksyczne zawarte w odpadach. Do tej pory stworzyliśmy biotechnologie do przetwarzania:

  •     Odpadów drewnianych impregnowanych kreozotem,
  •     Szlamów zawierających substancje niebezpieczne,
  •     Przefermentowanych odpadów z ich beztlenowego rozkładu