Biopreparaty na zlecenie

Wiedza o bakteriach, ich cechach fizjologicznych, biochemicz­nych i genetycznych, efektywnym współdziałaniu oraz umiejęt­ność ich izolacji i produkcji, pozwala tworzyć na zamówienie nowe biopreparaty o określonym działaniu.

Budowę nowych preparatów opieramy na izolacji pożytecznych mikroorganizmów ze środowiska.

Posiadamy też muzeum mikroorganizmów, w którym przechowu­jemy ponad 250 wyizolowanych różnych rodzajów i gatunków bakterii o pożytecznych cechach.