Korzyści stosowania biopreparatów BACTrem

  • opracowane z naukową precyzją przez wybitnych fachowców związanych z Uniwersytetem Warszawskim.
  • oparte na synergistycznemu współdziałaniu mikroorganizmów, co powoduje przyspieszenie procesu oraz rozkład substancji toksycznych do związków bezpiecznych (woda i etanol) .
  • bezpieczne dla środowiska, nie zawierające substancji toksycznych ani modyfikacji genetycznych, posiadają atesty higieniczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Przy aplikacji preparatów zapewniamy wsparcie merytoryczne specjalistów z zakresu mikrobiologii .