Seria BIOSTIM

Seria biopreparatów przeznaczona dla rolników, ogrodników i działkowców. Biostim-F wspomaga usuwanie fitopatogenów -  bakterii chorobotwórczych dla roślin. Biostim-H zwalcza negatywne skutki stosowania herbicydów. Biostim stymuluje sferę korzeniową roślin, użyźnia wyjałowioną glebę i przywraca jej naturalną równowagę mikrobiologiczną. 

rekultywacja gleby

Wszystkie preparaty:

  • Przywracają naturalną mikroflorę gleby i odpowiednie pH, dzięki czemu przyczyniają się do powstania próchnicy.
  • Zwiększają właściwości sorpcyjne gleby, przez co zapobiegają skutkom suszy.
  • Aktywnie wspomagają rozwój korzeni co wspiera wzrost roślin.
  • Efektywnie zwiększają ilości plonów w sposób naturalny.
  • Postać preparatów zapewnia im długotrwałe działanie i wydłużony okres przechowywania.
  • Są bezpieczne dla ludzi i zwierząt oraz posiadają wymagane atesty.

Biostim F

Naturalny, mikrobiologiczny preparat do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, zwłaszcza grzybów.

Działa jak jeden z rodzaji pestycydów – bakteriocydy. Preparat zawiera szczepy bakterii, które produkują naturalne bakteriocydy o działaniu bakteriobójczym wobec bakterii patogennych dla roślin m.in. Pseudomonas syringae, Pectobacterium carotovorum. Preparat zawiera również substancje biogenne potrzebne do rozwoju bakterii. Są to m.in. związki organiczne i mineralne odpowiedzialne za aktywność mikroorganizmów np. tworzenie próchnicy. Podstawowe korzyści z stosowania Biostim – F to:
- pozbycie się grzybów z ogrodów bez stosowania szkodliwych środków ochrony roślin.  
- przywrócenie naturalnego stanu glebie
- stymulacja rozwoju zdrowych roślin

Produkt został opatentowany w Polsce i za granicą.

Numer Patentu w Polsce: P.424794

Numer Europejskiego Patentu: EP3536153

Preparat bezpieczny dla środowiska, nie zawiera substancji toksycznych ani modyfikacji genetycznych, posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

Biostim H

Efektywnie rozkłada herbicydy do związków bezpiecznych.  Zabezpiecza uprawy przed szkodliwymi skutkami ubocznymi działania herbicydów, m.in. wyjałowieniem gleby oraz obniżeniem odporności gleby i roślin na atak grzybów oraz zapewnia bezpieczeństwo żywności i zmniejsza zagrożenia dla zdrowia

Stosowanie herbicydów w ogródkach i na działkach do zwalczania chwastów, może być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Badania pokazują, że te chemiczne środki mogą przedostawać się do organizmu ludzkiego i powodować wzrost ryzyka zachorowania na raka oraz bezpłodność. Preparat zawiera m.in. szczepy bakterii glebowych, zdolnych do biodegradacji herbicydów bazujących na substancji aktywnej jaką jest glifosat.

Preparat bezpieczny dla środowiska, nie zawiera substancji toksycznych ani modyfikacji genetycznych, posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

Biostim

Odbudowuje właściwości gleby i przywrócenie jej żyzność. Pozwala na uprawę warzyw, owoców i ziół bez stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych. Powoduje zwieszenie właściwościach sorpcyjnych gleby, przez co potrafi ona lepiej poradzić sobie z suszą lub gwałtownymi opadami.

Preparat bezpieczny dla środowiska, nie zawiera substancji toksycznych ani modyfikacji genetycznych, posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

Powrót do: Biopreparaty