BACTocreosol

Jedyny na rynku biopreparat do likwidacji kreozotu z gruntu, wody i odpadów (np. drewnianych podkładów kolejowych). 

Podobnie jak wszystkie preparaty BACTrem, oparty na synergistycznemu współdziałaniu mikroorganizmów, co powoduje przyspieszenie procesu oraz rozkład substancji toksycznych do związków bezpiecznych (woda i etanol).

Przy aplikacji preparatu zapewniamy wsparcie merytoryczne.

Może być stosowany w miejscach produkowania, przechowywania, składowania lub używania drewnianych podkładów (np. w ogródkach działkowych) oraz przy utylizacji odpadów.

Certyfikaty:

Preparat bezpieczny dla środowiska, nie zawiera substancji toksycznych ani modyfikacji genetycznych, posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

Powrót do: Biopreparaty