BACTocreosol

Jedyny na rynku preparat do likwidacji kreozotu z gruntu, wody i odpadów (np. drewnianych podkładów kolejowych).