Oczyszczanie środowiska ze skażeń ropopochodnych (bioremediacja)

oczyszczanie ropopochodnychAmerykańska Agencja Ochrony Środowiska (US EPA) umieściła związki, które wchodzą w skład ropy na liście 129 substancji najbardziej zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt. Dlatego wycieki ze zbiorników i skażenia metalami ciężkimi zarówno historyczne, jak i dzisiejsze, powinny być szybko usuwane, zgodnie z wymogami polskiego prawa. 

BACTrem specjalizuje się w oczyszczaniu środowiska ze skażeń substancjami ropopochodnymi i składnikami oleju kreozotowego. Wykonuje bioremediację (remediację przy pomocy biopreparatów) gleb, hałd, odpadów i składowisk oraz zbiorników wodnych w miejscu skażenia (in situ). W pracach posługuje się opatentowanymi biopreparatami bakteryjnymi, które opracowała Magdalena Popowska, prezes firmy, i które można modyfikować w zależności od specyfiki skażenia. Biopreparaty działają szybko, są bezpieczne dla środowiska, nie zawierają substancji toksycznych ani modyfikacji genetycznych oraz posiadają wymagane atesty. Działanie biopreparatów opiera się na synergistycznym współdziałaniu bakterii, które produkują odpowiednie enzymy do rozkładu poszczególnych związków wchodzących w skład zanieczyszczenia oraz wytwarzają naturalne surfaktanty ułatwiające im biodegradację związków toksycznych. Potrafią zarówno likwidować skażenia związkami ropopochodnymi jak i olejem kreozotowym oraz niwelować poziom skażenia metalami ciężkimi.

bioremediacjaW czasie stosowania biopreparatów mamy możliwość monitorowania efektów ich pracy i natychmiastowego reagowania, w przypadku gdy ich działanie nie przynosi zamierzonych rezultatów. Dawkowanie może być powtarzane co 30 dni. W przypadku, gdy mamy do czynienia z nietypowym skażeniem opracowujemy nowe biopreparaty zdolne do degradacji tych skażeń. Obok wykonywania kompleksowych bioremediacji BACTrem dostarcza biopreparaty innym firmom, do wykonania remediacji poza miejscem skażenia (ex situ). Również doradzamy w zakresie oczyszczania środowiska. Dysponujemy też techniką oczyszczania środowiska przy użyciu roślin, tzw. fitoremediacja.

BACTrem działa kompleksowo przy rozwiązywaniu problemu zanieczyszczenia gleby i wody lub odpadów, wykonując badania mikrobiologiczne i biochemiczne, analizując wartości związków niebezpiecznych oraz dobierając odpowiednią technologię bioremediacji i skład biopreparatu. Chętnie nawiązujemy również współpracę w zakresie prac badawczo – rozwojowych dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska.