Oczyszczanie środowiska ze skażeń ropopochodnych (bioremediacja)

oczyszczanie ropopochodnychAmerykańska Agencja Ochrony Środowiska (US EPA) umieściła związki, które wchodzą w skład ropy na liście 129 substancji najbardziej zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt. Dlatego wycieki ze zbiorników i skażenia metalami ciężkimi zarówno historyczne, jak i dzisiejsze, powinny być szybko usuwane, zgodnie z wymogami polskiego prawa. 

BACTrem specjalizuje się w oczyszczaniu środowiska ze skażeń substancjami ropopochodnymi. Wykonuje bioremediację (remediację przy pomocy bioszczepionki) gleb, hałd, odpadów i składowisk oraz zbiorników wodnych w miejscu skażenia (in situ). W pracach posługuje się opatentowaną szczepionką, którą opracowała Magdalena Popowska i którą można modyfikować w zależności od specyfiki skażenia. Szczepionka działa szybko, jest bezpieczna dla środowiska, nie zawiera substancji toksycznych oraz posiada wymagane atesty. Potrafi zarówno likwidować skażenia ropopochodne jak i niwelować poziom skażenia metalami ciężkimi.

W czasie stosowania szczepionki mamy możliwość monitorowania efektów jej pracy i natychmiastowego reagowania, w przypadku gdy jej działanie nie przynosi określonych rezultatów. Dawkowanie może być powtarzane co 30 dni. W przypadku, gdy mamy do czynienia z nietypowym skażeniem opracowujemy nowe biopreparaty zdolne do degradacji tych skażeń.

bioremediacja w GorlicachObok wykonywania kompleksowych bioremediacji BACTrem dostarcza szczepionkę innym firmom do remediacji poza miejscem skażenia (ex situ). Również doradzamy w zakresie oczyszczania środowiska. Dysponujemy też techniką oczyszczania środowiska przy użyciu roślin, tzw. fitoremediacja.

Posiadane know-how BACTrem pozwala na wykonywanie planów remediacyjnych, badanie zanieczyszczenia substancjami toksycznymi oraz monitorowanie postępu biodegradacji substancji toksycznych. Chętnie nawiązujemy również współpracę w zakresie prac badawczo – rozwojowych dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska.