Antybiotykooporność w środowisku naturalnym

Wideo – wykład popularno - naukowy

Antybiotykooporność dotyczy nie tylko medycyny, ale również weterynarii, rolnictwa, żywności i szeroko rozumianego środowiska. Bardzo często te same gatunki bakterii, a co ważniejsze te same geny warunkujące oporność na antybiotyki występują w różnych środowiskach. Liczne badania wskazują, że miejscem zapalnym dla rozprzestrzeniania się antybiotykooporności poza środowiskiem klinicznym są oczyszczalnie ścieków. Jest to narastający problem ostatnich lat. Więcej na ten temat w wideo wykładzie dr hab. Magdaleny Popowskiej, prof. UW , dostępnym na youtube. Wykład odbył się w ramach nocy biologów.