Nitrozwiązki aromatyczne – charakterystyka i metody biodegradacji

W czasopiśmie naukowy Postępy Mikrobiologii (nr 56, rok 2017 s. 289–305) ukazał się artykuł Alicji Wysockiej, Agaty Olszyny, Igi Komorowskiej i Magdaleny Popowskiej pod tytułem Nitrozwiązki aromatyczne – charakterystyka i metody biodegradacji. W artykule poruszono zagadnienia takie jak: charakterystyka nitrozwiązków aromatycznych, właściwości chemiczne i synteza nitroarenów, mikrobiologiczna degradacja związków aromatycznych. Artykuł dostępny jest na stronie Postępów Mikrobiologii.