Decyzja w sprawie glifosatu odroczona

Przedstawiciele rządów państw UE obradujący w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz 9 listopada głosowali nad propozycją Komisji Europejskiej przedłużenia możliwość stosowania glifosatu w UE przez okres dalszych 5 lat. Ze względu na brak kwalifikowanej większości głosów decyzja nie została podjęta.

 

Za dalszym dopuszczeniem do sprzedaży glifosatu było 14 państw, przeciw 9 w tym: Belgia, Francja, Włochy, Austria; a od głosu wstrzymało się 5: Polska, Niemcy, Bułgaria, Portugalia i Rumunia. Wniosek został skierowany do Komisji Odwoławczej, która obradować będzie pod koniec listopada br. Jeżeli komisja nie wyda opinii, KE będzie mogła podjąć decyzję samodzielnie.
Problem glifosatu i jego działania wzbudza wiele kontrowersji. Piszemy o tym szczegółowo na naszym blogu naukowym. Francja, Włochy, Holandia i Belgia wprowadziły w tym roku ograniczenia stosowania produktów opartych o glifosat w miejscach użyteczności publicznej. W Belgii zakazano też sprzedaży tego środka osobom fizycznym.
Więcej informacji można też znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.