Prezes firmy prof. Magdalena Popowska wygłasza referat na posiedzeniu komisji sejmowej

W październiku 2017 roku została przeprowadzona kampania prasowa  z udziałem dr hab. Magdaleny Popowskiej, prof. UW. Kampania dotyczyła prac badawczych w zakresie biotechnologii dla rolnictwa prowadzonych przez zespół uczonej. Badania te pozwoliły wypracować niezwykle skuteczne i obiecujące metody wspomagania upraw rolnych z wykorzystaniem występujących w glebach pożytecznych bakterii, które doporowadzą do redukcji toksycznych oprysków i mineralnego nawożenia gleb.
Wywołana dyskusja dotycząca również szkodliwości substancji aktywnej  glifosatu, która jest zwarta w herbicydach, powszechnie nazywanych związkami chwastobójczymi, zaowocowała zaproszeniem dr hab. Magdaleny Popowskiej na Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która odbyła się 26.10.2017r. Magdalena Popowska wygłosiła Referat pt.: "Biopreparaty bakteryjne w rekultywacji gleb rolnych”. Wykład dotyczył nie tylko możliwości wspomagania upraw rolnych za pomocą bakterii występujących w glebach i opracowanych biopreparatów ale również stosowania pestycydów (w tym herbicydów, fungicydów i bakteriocydów) a także nawozów mineralnych w rolnictwie na terenie Polski.

Najważniejsze wnioski:
1. Stosowanie preparatów typu Roundup opartych na substancji aktywnej – glifosat, doprowadziło do:
- redukcji liczby oraz różnorodności mikroorganizmów stanowiących właściwą mikroflorę gleby (mikrobom gleby)a tym samym do wyjałowienia gleb rolnych (warstwa orna gleby to tylko 25 cm)
- zabicie bakterii glebowych powoduje nieograniczony wzrost grzybów w tym chorobotwórczych dla roślin
- brak bakterii rozkładających trudno rozkładalne resztki roślinne doprowadza do przeżywania w nich i nadmierne namnażanie bakterii patogennych dla roślin - fitopatogenów
2. Konsekwencją tego jest:
- nieodpowiednia struktura gleby, brak właściwości sorpcyjnych gleby (ograniczone gromadzenie wody)
- ograniczona ilość próchnicy i węgla pochodzenia organicznego,
- brak naturalnych łatwo przyswajalnych dla roślin zw. mineralnych wytwarzanych w wyniku metabolizmu bakterii,
- brak produkcji przez bakterie fitohormonów aktywnych w strefie korzeniowej i odpowiedzialnych za rozwój systemu korzeniowego,
- brak aktywności kluczowych mikroorganizmów dla obiegu pierwiastków C, N i P oraz odpowiedzialnych za rozkład materii organicznej
- brak bakterii wiążących azot (w glebie ‘zdrowej’, nawet do 500 kg z 1 ha)
- zawartość w Roundup detergentów dodatkowo potęguje wymywanie cennych składników z gleby
- konieczność stosowania nawozów mineralnych oraz pestycydów: fungicydów i bakteriocydów
3. W polskim rolnictwie gleba jest jedynie suplementowana nawozami mineralnymi a nie odżywiana: - brak nawożenia nawozami naturalnym oraz organicznymi – takim jak np. kompost.
- stosowane nawożenie mineralne m.in. nawozami azotowymi doprowadza do zakwaszania gleb oraz eutrofizacji środowiska,
- brak monitorowania stosowania nawozów w zależności od potrzeb prowadzi do przenawożenia.
4. Istnieje konieczność wprowadzeni do masowego stosowani odpowiednich preparatów opartych na bakteriach glebowych, które potrafią m.in.:
- rozkładać glifosat do związków łatwo przyswajalnych: amoniak, woda, etanol, fosforany
- eliminować bakterie fitopatogenne, co ograniczy konieczność stosowania bakteriocydów
- rozkładać efektywnie (w krótkim czasie) materię organiczną (kompostowanie np. resztek pożniwnych, zepsutych warzyw i owoców i innej masy roślinnej, chwastów jak perz)
- przywrócić właściwą mikroflorę gleby, co ograniczy konieczność stosowania fungicydów
4. Brak odpowiedniego programu edukacyjnego/doradczego dla rolników
5. Brak współdziałania Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6. W związku z wykazaną szkodliwością produktów typu Roundap (chwastobójczych) oraz rosnącą świadomością konsumentów, którzy chcą spożywać zdrową żywność oraz widzą konieczność szkodliwego działania rolnictwa na środowisko, istnieje konieczność wypracowania innego (nie-chemicznego) sposobu usuwania chwastów oraz gospodarowania zasobami gleby ornej w Polsce.
7. Konieczne jest opracowanie nowych technik nawożenia i sposobu aplikacji nawozów, zwłaszcza opartych na bakteriach glebowych posiadających pożądane cechy m.in. dotyczące produktów metabolizmu mikroorganizmów – związki o charakterze stymulatorów wzrostu roślin, zwiększające odporność roślin na suszę oraz przeciwdziałającym rozwojowi patogenów roślin - fitopatogenów; przywracające naturalną mikroflorę gleby; degradujące kumulowany w glebie od lat szkodliwy glifosat.