Opracowanie biopreparatu z wykorzystaniem naturalnych szczepów bakterii

BACTrem uzyskało dofinansowanie w ramach Działania 1.2 "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie obejmuje projekt: Opracowanie biopreparatu z wykorzystaniem naturalnych szczepów bakterii produkujących bakteriocyny o działaniu bakteriobójczym wobec głównych patogenów roślin. Podstawowym celem projektu jest stworzenie preparatu, który będzie skutecznie eliminował fitopatogeny oraz przeciwdziałał negatywnym skutkom powszechnie wykorzystywanych w rolnictwie środków ochrony roślin, użyźniał glebę i przywracał naturalną równowagę biologiczną jej mikroflory.

Preparat będzie wykorzystywał specjalnie wyselekcjonowane i przebadane szczepy bakterii glebowych, które produkują bakteriocyny. Bakteriocyny mają właściwości bakteriobójcze wobec bakterii szkodliwych (patogennych) dla roślin. Preparat będzie też zawierał substancje biogenne, które są potrzebne do rozwoju bakterii produkujących bakteriocyny.

Wartość projektu: 123 000 PLN     Wkład funduszy europejskich: 76990 PLN

Obecnie w rolnictwie w celu likwidacji tzw. chwastów (organizmów uznanych za szkodliwe) stosuje się powszechnie środki ochrony roślin, w tym pestycydy. To prowadzi do wysokiego poziomu porażenia gleby pozostałościami tych preparatów, zanieczyszczenia substancjami toksycznymi i zewnętrzną szkodliwą (patogenną) mikroflorą. Wzrasta także ilość czynników chorobotwórczych, które wywołują zachorowania materiału siewnego i kultur rolniczych.

Intensywne wykorzystywanie w rolnictwie i sadownictwie preparatów chemicznych prowadzi też do zachwiania równowagi biologicznej w strefie korzeniowej (ryzosferze) żywych organizmów oraz do zachwiania biocenozy gleby i unicestwienia jej ochronnej warstwy - mulczu. W wyniku wykorzystywania preparatów chemicznych następuje znacząca redukcja liczby bakterii zdolnych do przeprowadzania procesów metabolicznych istotnych dla żyzności gleby, w tym bakterii zdolnych do wiązania azotu. To z kolei prowadzi do spowolnienia procesów rozkładu resztek roślinnych, kumulowania się ligniny, fenoli i innych fitotoksyn i fitopatogenow oraz niedoboru azotu w glebie. Opracowany preparat będzie przeciwdziałał tym negatywnym skutkom.

W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano wykonawcę projektu

W ramach zakończonego w dniu 11.10.2017 r. zapytania ofertowego, którego przedmiotem było opracowanie składu preparatu o nazwie BIOSTIM-LEK z wykorzystaniem szczepów bakterii glebowych produkujących bakteriocyny o działaniu bakteriobójczym wobec bakterii patogennych dla roślin np.: Pseudomonas syringae i Pectobacterium carotovorum oraz z niezbędnych substancji biogennych potrzebnych do rozwoju bakterii produkujących bakteriocyny, na realizację przedmiotu zamówienia wybrano Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Rolnictwa i Biologii.

Dokument potwierdzający wybór wykonawcy.