BACTrem - wykorzystujemy pożyteczne mikroorganizmy do oczyszczania środowiska

Bactrem przetwarzanie odpadów

BACTrem sp. z o.o. powstała w 2015 r. jako spółka Uniwersytetu Warszawskiego (spin-off), w celu komercjalizacji biopreparatu BACTrem, który stworzyła  prezes spółki prof. Magdalena Popowska. Dziś firmę tworzą doświadczeni pracownicy. BACTrem posiada też własne patenty, kolekcję mikroorganizmów, laboratorium oraz zakład produkcyjny. Potencjał naukowy, w tym wiedza o fizjologii bakterii, ich efektywnym współdziałaniu oraz umiejętność ich izolacji i produkcji, pozwala odpowiadać na potrzebny środowiska biopreparatami,  biotechnologiami i badaniami. BACTrem sp. z o.o. pozostaje związana z Uniwersytetem Warszawskim (spółka spin-out).