BACTrem - wykorzystujemy pożyteczne mikroorganizmy do oczyszczania środowiska

Bactrem przetwarzanie odpadów

BACTrem sp. z o.o. powstała w 2015 r. jako spółka Uniwersytetu Warszawskiego (spin-off), w celu komercjalizacji biopreparatu BACTREM, który stworzyła prezes spółki prof. Magdalena Popowska. Dziś firmę tworzą doświadczeni pracownicy. BACTrem posiada obecnie własne patenty, kolekcję mikroorganizmów funkcjonalnych, laboratorium oraz zakład produkcyjny. Firma wykorzystuje pożyteczne/funkcjonalne bakterie do oczyszczania środowiska. Obecny potencjał naukowy, w tym wiedza o fizjologii bakterii, ich efektywnym współdziałaniu oraz umiejętność izolacji i ich identyfikacji a także znajomość procesów biotechnologicznych w tym produkcji biopreparatów, pozwala odpowiadać na potrzebny środowiska celowanymi rozwiązaniami: tworzeniem i produkcją specjalistycznych biopreparatów, nowymi rozwiązaniami biotechnologicznymi jak i szeroką ofertą badań mikrobiologicznych. BACTrem sp. z o.o. pozostaje związana z Uniwersytetem Warszawskim (spółka spin-out).