Kadra Zarządzająca

m popowska pomniejszone 3

dr hab. Magdalena Popowska prof. ucz - prezes BACTrem sp z o.o.

Od 30 lat prowadzi badania w ramach projektów międzynarodowych z zakresu biotechnologii i mikrobiologii na Wydziale Biologii UW. Oficjalny reprezentant Polski w międzynarodowych akcjach COST dotyczących antybiotykooporności. Autor licznych publikacji, projektów badawczych oraz patentów. Beneficjentka nagród za dorobek naukowy.  Jako ekspert uczestniczy pro publico bono w pracach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP oraz wygłasza wykłady m.in. dla Ministerstwa  Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz PARP. 

Popularyzatorka nauki. Laureatka X konkursu Bizneswoman Roku (2018) w kategorii Liderka w Nowych Technologiach oraz laureatka. Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii – Naukowiec Przyszłości. Nominowana do nagrody gospodarczej „AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI” za wybieganie myślą w przyszłość i wybitne zaangażowanie w nowoczesne projekty.

 
Andrzej BerezowskiAndrzej Berezowski - Dyrektor operacyjny, prokurent

Specjalizuje się w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwami wprowadzającymi innowacyjnie produkty i usługi na rynek. Dziennikarz, PR-menager i storyteller, czyli osoba odpowiedzialna za budowanie i opowiadanie historii o firmie, produkcie, czy wydarzeniu. 

Z wykształcenia magister zarządzania, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i magister  historii, absolwent Wydziału Historycznego tej samej uczelni.

Od 2018 roku współwłaściciel, dyrektor operacyjny i prokurent w firmie związanej z Uniwersytet Warszawskim  BACTrem sp. z o.o. W firmie odpowiedzialny za za zarządzanie procesami i projektami, budowanie narracji firmy i komunikowanie wypracowanej propozycji wartości oraz wdrażanie nowej wiedzy na rynki w postaci produktów i usług.
 
Powrót do: Firma