Opracowujemy nowe biotechnologie

99Często dostępne na rynku technologie nie są w stanie poradzić sobie z rozkładem szkodliwych substancji czy odpadów. W takich sytuacjach BACTrem może opracować nową, odpowiednią biotechnologię, na przykład pozwalającą na utylizację rakotwórczego kreozotu, który zawierają drewniane podkłady kolejowe.

Możliwości tworzenia biotechnologii opiera się na wiedzy o cechach fizjologicznych, biochemicznych i genetycznych bakterii, ich efektywnym współdziałaniu i sposobie ich produkcji oraz wyizolowaniu ponad 150 różnych rodzajów i gatunków o pożądanych cechach i pogrupowaniu ich w konsorcja.
Obok opracowywania nowych biotechnologii prowadzimy:

  • badania pilotażowe i analizy
  • badania eksperymentalne
  • prace badawczo-rozwojowe dotyczące: biodegradacji związków niebezpiecznych biopreparatów dla rolnictwa proekologicznego, technologii związanych z bezpieczeństwem żywności