Biopreparaty doglebowe

 biopreparaty dla rolników i działkowcówStworzyliśmy biopreparaty dla rolników i działkowców. Użycie naszych biopreparatów pozwala im ograniczyć stosowanie na polach (a także w szklarniach i ogródkach) fungicydów, bakteriocydów i nawozów mineralnych nawet o 40 proc., a jednocześnie produkować proekologiczną żywność. 

Bakterie zawarte w biopreparatach BACTrem wiążą azot atmosferyczny, udostępniają fosfor ze związków organicznych zawartych w glebie, rozkładają materię organiczną. Jednym słowem zapewniają roślinom potrzebne do życia pierwiastki, dzięki czemu mają one lepsze warunki wzrostu. 
Biopreparaty BACTrem przywracają też naturalne pH glebie i naturalną bioróżnorodność mikroflory gleby oraz niwelują toksyczne działanie pestycydów. 
Biopreparaty nie zawierają związków syntetycznych ani modyfikacji genetycznych. Bakterie wchodzące w skład biopreparatów nie są patogenami ludzi, zwierząt i roślin. Biopreparaty zostały dokładnie przebadane oraz posiadają wymagane atesty. Można je aplikować przy pomocy dostępnych na rynku urządzeń, a także sprzętu rolniczego.

Na badania i prace rozwojowe w tym zakresie BACTrem uzyskało dofinansowanie.