BACTrem Sp. z o.o.

Bactrem przetwarzanie odpadówFirma BACTrem wykorzystuje pożyteczne bakterie do ochrony środowiska. Opracowuje nowe biotechnologie. Zajmuje się rozkładem substancji niebezpiecznych i odpadów (biodegradacją), m in. likwidacją skażeń ropopochodnych i dezaktywacją metali ciężkich (bioremediacją). Prowadzi badania mikrobiologiczne.

W ciągu 27 lat pracy naukowej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (UW) dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW, zgromadziła szeroką wiedzę i doświdczenie z zakresu biotechnologii, mikrobiologii i ochrony środowiska. Pozwoliło to prof. Popowskiej na założenie spółki BACTrem, w której pełni funkcję prezesa oraz koordynuje prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe prowadzone w firmie.
Firma korzysta także z potencjału badawczego i wiedzy innych ekspertów: biotechnologów mikrobiologów, genetyków, biochemików oraz ekotoksykologów. Jest związana z Uniwersytetem Warszawskim (spółka typu spin-out) i wykorzystuje infrastrukturę badawczą uczelni. Współpracuje także ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego i pracownikami innych uczelni w Polsce.

Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez firmę:

2017 –nagroda główna w konkursie Przedsiębiorca Roku w kategorii Start-up Uniwersytetu Warszawskiego. Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW i Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii. W uzasadnieniu werdyktu kapituła konkursu wskazała na potencjał firmy, zakończone wdrożeniami prace badawczo-rozwojowe, uzyskane patenty oraz wagę problemów środowiskowych, które firma rozwiązuje.

2018 –zwycięstwo w konkursie dla startupów: „Startuj z Mazowsza„. Organizatorem konkursu był Marszałek Województwa Mazowieckiego. W uzasadnieniu werdyktu jury wskazało na posiadany przez firmę opatentowany preparat do bioremediacji oraz stworzone w oparciu o niego produkty i usługi.

2018 –wyróżnienie w konkursie Przedsiębiorca Roku w kategorii Innowacja/Innowator Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW i Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii. Jury konkursu m.in. doceniło opracowany przez firmę biopreparat, który służy do rozkładu toksycznych substancji zawartych w oleju kreozotowym. Olejem kreozotowym impregnowane są m. in. drewniane podkłady kolejowe.

2019 – Firma BACTrem wygrała w kategorii START w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 2018. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych.

2019 - Magdalena Popowska, prezes firmy BACTrem, została laureatką X edycji konkursu Bizneswoman Roku w kategorii Liderka w Nowych Technologiach.

2020 - BACTrem otrzymało  wyróżnienie w kategorii "Startup Pozytywnego Wpływu" w Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz Startupów Pozytywnego Wpływu. http://raportspw.kozminskihub.com/

Z usług przedsiębiorstwa skorzystały m.in. firmy Amec Foster Wheeler, RDLS, Bioalt, AWAS, Menard Polska, Remea Group, Nasycalnie podkładów kolejowych, PETROGEO.

Zespół firmy

dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW (prezes zarządu)

m popowskaJest dyrektorem Instytutu Mikrobiologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 29 lat prowadzi badania z zakresu biotechnologii, mikrobiologii, fizjologii i genetyki bakterii. Autor licznych publikacji, projektów badawczych oraz zgłoszeń patentowych. Beneficjent licznych nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych za dorobek naukowy, publikacje i patenty. W ciągu ostatnich 10 lat prowadziła badania w ramach 10 projektów krajowych i międzynarodowych jako koordynator, kierownik zadań lub główny wykonawca. Jest koordynatorem przedmiotu „Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska" i „Fizjologia bakterii" oraz Kierownikiem Podyplomowych Studiów Ochrony Środowiska prowadzonych na Wydziale Biologii UW. Jest redaktorem w kilku czasopismach znajdujących się na liście Journal Citation Reports (JCR) oraz recenzentem w renomowanych czasopismach naukowych. Jako oficjalny reprezentant Polski uczestniczy w programach europejskich COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) w akcjach dotyczących ochrony środowiska i poziomu antybiotykooporności w środowisku: Akcja ES1403 (NEREUS), Akcja TD0803 (DARE) oraz oraz Network w ramach JPIAMR – WAWES zajmujący się bioróżnorodnością.  Autorka licznych publikacji oryginalnych, opracowań monograficznych oraz kilkudziesięciu doniesień konferencyjnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (PTM), Polskiego Towarzystwa Genetycznego (PTG) oraz The American Society for Microbiology (ASM). Więcej informacji na temat prowadzonych badań można znaleźć na stronie Zakładu Fizjologii Bakterii w Instytucie Mikrobiologii Wydziału Biologii UW .

mgr Andrzej Berezowski (dyrektor operacyjny) 

ABManager, specjalista public relations, specjalista od kontaktów z klientami. Kierował pracą zespołu odpowiedzialnego za planowanie i realizację rocznych planów pracy organizacji, opracowanie i budowę przeglądów, wystaw i pokazów, pozyskiwanie dofinansowania, zarządzanie oddziałami terenowymi oraz kontakty z mediami. Zespół liczył 20 osób.

Kierował również zespołem, który opracował i wdrożył nowy portal internetowy w instytucji kultury.

Autor przeszło 500 artykułów popularnonaukowych, ekonomicznych, społecznych i historycznych. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Historyczny tej samej uczelni. 

 

mgr Rafał Ostrowski (specjalista ds. badań i rozwoju produktów)

W BACTrem pracuje od 2018 roku i jest odpowiedzialny za wykonywanie bieżących działań związanych z produkcją oraz aplikacja biopreparatów a także prowadzeniem badań B+R pod kierunkiem prof. M. Popowskiej.

mgr Agnieszka Suszek (pracownik naukowo-techniczny)

Pracownik naukowo-techniczny w Instytucie Mikrobiologii z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracach mikrobiologicznych. Z BACTrem współpracuje od 2017 roku  i jest odpowiedzialna za wykonywanie działań związanych z produkcją inokulum biopreparatów oraz za kolekcję szczepów.

W pracach badawczych firmy biorą udział doktoranci i studenci Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wspólnikami firmy są: Magdalena Popowska i Andrzej Berezowski.