BACTrem Sp. z o.o.

 

96Firma BACTrem wykorzystuje pożyteczne bakterie do ochrony środowiska. Opracowuje nowe biotechnologie. Zajmuje się rozkładem substancji niebezpiecznych i odpadów (biodegradacją), m in. likwidacją skażeń ropopochodnych i dezaktywacją metali ciężkich (bioremediacją). Prowadzi badania mikrobiologiczne.

W ciągu 27 lat pracy naukowej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (UW) dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW, zgromadziła szeroką wiedzę i doświdczenie z zakresu biotechnologii, mikrobiologii i ochrony środowiska. Pozwoliło to prof. Popowskiej na założenie spółki BACTrem, w której pełni funkcję prezesa oraz koordynuje prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe prowadzone w firmie.
Firma korzysta także z potencjału badawczego i wiedzy innych ekspertów: biotechnologów mikrobiologów, genetyków, biochemików oraz ekotoksykologów. Jest związana z Uniwersytetem Warszawskim (spółka typu spin-out) i wykorzystuje infrastrukturę badawczą uczelni. Współpracuje także ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego i pracownikami innych uczelni w Polsce.

Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez firmę:

2017 –nagroda główna w konkursie Przedsiębiorca Roku w kategorii Start-up Uniwersytetu Warszawskiego. Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW i Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii. W uzasadnieniu werdyktu kapituła konkursu wskazała na potencjał firmy, zakończone wdrożeniami prace badawczo-rozwojowe, uzyskane patenty oraz wagę problemów środowiskowych, które firma rozwiązuje.

2018 –zwycięstwo w konkursie dla startupów: „Startuj z Mazowsza„. Organizatorem konkursu był Marszałek Województwa Mazowieckiego. W uzasadnieniu werdyktu jury wskazało na posiadany przez firmę opatentowany preparat do bioremediacji oraz stworzone w oparciu o niego produkty i usługi.

2018 –wyróżnienie w konkursie Przedsiębiorca Roku w kategorii Innowacja/Innowator Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW i Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii. Jury konkursu m.in. doceniło opracowany przez firmę biopreparat, który służy do rozkładu toksycznych substancji zawartych w oleju kreozotowym. Olejem kreozotowym impregnowane są m. in. drewniane podkłady kolejowe.

2019 – Firma BACTrem wygrała w kategorii START w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 2018. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych.

2019 - Magdalena Popowska, prezes firmy BACTrem, została laureatką X
edycji konkursu Bizneswoman Roku w kategorii Liderka w Nowych Technologiach.

Z usług przedsiębiorstwa skorzystały m.in. firmy Amec Foster Wheeler, RDLS, Bioalt, AWAS, Nasycalnie podkładów kolejowych, PETROGEO.