BACTrem Sp. z o.o.

96Spółka typu spin-off Uniwersytetu Warszawskiego powołana przez Rektora UW 28. grudnia 2015 r. z inicjatywy dr hab. Magdaleny Popowskiej, prof. UW. Spółka powstała w celu komercjalizacji patentów, których głównym twórcą jest dr hab. Magdalena Popowska oraz w celu tworzenia i rozwijania nowych biotechnologii służących ochronie środowiska oraz rolnictwu. 
Firma specjalizuje się w rekultywacja środowisk zanieczyszczonych - wód, gruntów, ziemi i odpadów, prowadzeniu prac badawczo rozwojowych i badaniach mikrobiologicznych. Firma podejmuje się także rozwiązywania problemów z dziedziny inżynierii, mikrobiologii i biotechnologii środowiskowej.
Ścisła współpraca z Uniwersytetem Warszawskim umożliwia wykorzystywanie specjalistycznej aparatury badawczej oraz potencjału badawczego i wiedzy wybitnych ekspertów z takich dziedzin jak: mikrobiologia, genetyka, biochemia, ochrona środowiska i ekotoksykologia.
Firma proponuje kompleksowe rozwiązania począwszy od analiz i ekspertyz, poprzez rozwój nowych biotechnologii, po wykonanie danej usługi. Posiada sprawdzone, atestowane i bezpieczne biopreparaty, opracowane z precyzją naukową i działające efektywnie.
Odbiorcami produktów i usług BACTrem są: sektor inżynierii środowiska, sektor związany z gospodarką odpadami (oczyszczanie ścieków, odpadów, biooczyszczalnie), sektor wydobywczy, firmy zajmujące się rekultywacją gleby i wody, rolnictwo, urzędy centralne i regionalne, przemysł rafineryjny i olejowy, sektor paliwowy i branża budowlana.