BACTrem Sp. z o.o.

96Firma BACTrem wykorzystuje pożyteczne bakterie do ochrony środowiska. Opracowuje nowe biotechnologie. Zajmuje się rozkładem substancji niebezpiecznych i odpadów (biodegradacją), m in. likwidacją skażeń ropopochodnych i dezaktywacją metali ciężkich (bioremediacją). Prowadzi badania mikrobiologiczne.

W ciągu 27 lat pracy naukowej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (UW) dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW, zgromadziła szeroką wiedzę z zakresu biotechnologii i ochrony środowiska. Wiedza ta pozwoliła prof. Popowskiej na założenie spółki BACTrem, w której pełni funkcję prezesa.
Firma korzysta także z potencjału badawczego i wiedzy innych ekspertów: biotechnologów mikrobiologów, genetyków, biochemików oraz ekotoksykologów. Jest związana z Uniwersytetem Warszawskim (spółka typu spin-off) i wykorzystuje infrastrukturę badawczą uczelni. Współpracuje też ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

W 2017 roku BACTrem otrzymał nagrodę główną w konkursie Przedsiębiorca Roku w kategorii Start-up Uniwersytetu Warszawskiego. W uzasadnieniu werdyktu kapituła konkursu wskazała na potencjał firmy, zakończone wdrożeniami prace badawczo-rozwojowe, uzyskane patenty oraz wagę problemów środowiskowych, które firma rozwiązuje. Rok później firma została również wyróżniona w tym konkursie w kategorii Innowacja/Innowator. Jury konkursu m.in. doceniło opracowany przez firmę biopreparat, który służy do rozkładu toksycznych substancji zawartych w oleju kreozotowym. Olejem kreozotowym impregnowane są m. in. drewniane podkłady kolejowe. BACTrem wygrało  też w 2018 roku konkurs dla Start-upów: "Startuj z Mazowsza" W uzasadnieniu werdyktu jury wskazało na posiadany przez firmę opatentowany preparat do bioremediacji oraz stworzone w oparciu o niego produkty i usługi. Organizatorem konkursu był Marszałek Województwa Mazowieckiego. 

Z usług przedsiębiorstwa skorzystały m.in. firmy Amec Foster Wheeler, RDLS, Bioalt, AWAS, Nasycalnie podkładów kolejowych.