Zespół firmy

dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW (prezes zarządu)

m popowskaJest dyrektorem Instytutu Mikrobiologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 29 lat prowadzi badania z zakresu biotechnologii, mikrobiologii, fizjologii i genetyki bakterii. Autor licznych publikacji, projektów badawczych oraz zgłoszeń patentowych. Beneficjent licznych nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych za dorobek naukowy, publikacje i patenty. W ciągu ostatnich 10 lat prowadziła badania w ramach 10 projektów krajowych i międzynarodowych jako koordynator, kierownik zadań lub główny wykonawca. Jest koordynatorem przedmiotu „Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska" i „Fizjologia bakterii" oraz Kierownikiem Podyplomowych Studiów Ochrony Środowiska prowadzonych na Wydziale Biologii UW. Jest redaktorem w kilku czasopismach znajdujących się na liście Journal Citation Reports (JCR) oraz recenzentem w renomowanych czasopismach naukowych. Jako oficjalny reprezentant Polski uczestniczy w programach europejskich COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) w akcjach dotyczących ochrony środowiska i poziomu antybiotykooporności w środowisku: Akcja ES1403 (NEREUS), Akcja TD0803 (DARE) oraz oraz Network w ramach JPIAMR – WAWES zajmujący się bioróżnorodnością.  Autorka licznych publikacji oryginalnych, opracowań monograficznych oraz kilkudziesięciu doniesień konferencyjnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (PTM), Polskiego Towarzystwa Genetycznego (PTG) oraz The American Society for Microbiology (ASM). Więcej informacji na temat prowadzonych badań można znaleźć na stronie Zakładu Fizjologii Bakterii w Instytucie Mikrobiologii Wydziału Biologii UW .

mgr Andrzej Berezowski (dyrektor operacyjny) 

ABManager, specjalista public relations, specjalista od kontaktów z klientami. Kierował pracą zespołu odpowiedzialnego za planowanie i realizację rocznych planów pracy organizacji, opracowanie i budowę przeglądów, wystaw i pokazów, pozyskiwanie dofinansowania, zarządzanie oddziałami terenowymi oraz kontakty z mediami. Zespół liczył 20 osób.

Kierował również zespołem, który opracował i wdrożył nowy portal internetowy w instytucji kultury.

Autor przeszło 500 artykułów popularnonaukowych, ekonomicznych, społecznych i historycznych. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Historyczny tej samej uczelni. 

 

mgr Rafał Ostrowski (specjalista ds. badań i rozwoju produktów)

W BACTrem pracuje od 2018 roku i jest odpowiedzialny za wykonywanie bieżących działań związanych z produkcją oraz aplikacja biopreparatów a także prowadzeniem badań B+R pod kierunkiem prof. M. Popowskiej.

mgr Agnieszka Suszek (pracownik naukowo-techniczny)

Pracownik naukowo-techniczny w Instytucie Mikrobiologii z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracach mikrobiologicznych. Z BACTrem współpracuje od 2017 roku  i jest odpowiedzialna za wykonywanie działań związanych z produkcją inokulum biopreparatów oraz za kolekcję szczepów.

W pracach badawczych firmy biorą udział doktoranci i studenci Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wspólnikami firmy są: Magdalena Popowska i Andrzej Berezowski.