Realizujemy bioremediacje opierając się na biopreparacie BACTREM, którego współtwórcą jest prezes firmy prof. Magdalena Popowska.

Preparat BACTremPreparat BACTREM przeznaczony jest do bioremediacji gleby, hałd i składowisk skażonych węglowodorami aromatycznymi, związkami nitrowymi, metalami ciężkimi, w warunkach tlenowych i względnie beztlenowych oraz wspomagania procesów biodegradacji przy kompostowaniu, w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz w glebie pod uprawy. Preparat osadzony na złożu biologicznym może zostać również wykorzystany do oczyszczania wód odciekowych, przemysłowych i innych.

BACTREM jest produktem organiczno-mineralnym zawierającym kompozycję szczepów tlenowych bakterii saprofitycznych, pożywkę oraz nośnik sprzyjający rozwojowi tych bakterii. W skład tej kompozycji wchodzą szczepy bakterii wyselekcjonowane z terenów zanieczyszczonych (gleby i wody) jedno- i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, nitrozwiązkami, pestycydami, metalami ciężkimi i farmaceutykami. Szczepionka bioremediacyjna zawierająca kompozycję tych szczepów oraz zastosowanie szczepionki bioremediacyjnej i sposób oczyszczania zostały opatentowane.

Preparat jest bezpieczny dla środowiska, nie zawiera substancji toksycznych, posiada wymagane atesty.

Czytaj więcej...

Znak towarowy BACTrem oraz wzór przemysłowy dla biopreparatu BACTREM objęte ochroną własności intelektualnej w UE

BACTrem logo oldUrząd do spraw ochrony własności intelektualnej UE (European Union Intellectual Property Office, UIPO) zarejestrował znak towarowy BACTrem pod numerem 015789928. 

Wzór przemysłowy (logo produktu) dla biopreparatu BACTREM zarejestrował Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Znaki Towarowe i Wzory (Office for Harmonisation in the Internal Market, Trade Marks and Designs, OHIM): wzór wspólnotowy nr 002937581-0001.

Oznacza to, że znak towarowy oraz wzór przemysłowy są przedmiotem ochrony własności intelektualnej we wszystkich krajach Unii Europejskiej.