Znak towarowy BACTrem oraz wzór przemysłowy dla biopreparatu BACTREM objęte ochroną własności intelektualnej w UE

BACTrem logo oldUrząd do spraw ochrony własności intelektualnej UE (European Union Intellectual Property Office, UIPO) zarejestrował znak towarowy BACTrem pod numerem 015789928. 

Wzór przemysłowy (logo produktu) dla biopreparatu BACTREM zarejestrował Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Znaki Towarowe i Wzory (Office for Harmonisation in the Internal Market, Trade Marks and Designs, OHIM): wzór wspólnotowy nr 002937581-0001.

Oznacza to, że znak towarowy oraz wzór przemysłowy są przedmiotem ochrony własności intelektualnej we wszystkich krajach Unii Europejskiej.