Realizujemy bioremediacje opierając się na biopreparacie BACTREM, którego współtwórcą jest prezes firmy prof. Magdalena Popowska.

Preparat BACTremPreparat BACTREM przeznaczony jest do bioremediacji gleby, hałd i składowisk skażonych węglowodorami aromatycznymi, związkami nitrowymi, metalami ciężkimi, w warunkach tlenowych i względnie beztlenowych oraz wspomagania procesów biodegradacji przy kompostowaniu, w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz w glebie pod uprawy. Preparat osadzony na złożu biologicznym może zostać również wykorzystany do oczyszczania wód odciekowych, przemysłowych i innych.

BACTREM jest produktem organiczno-mineralnym zawierającym kompozycję szczepów tlenowych bakterii saprofitycznych, pożywkę oraz nośnik sprzyjający rozwojowi tych bakterii. W skład tej kompozycji wchodzą szczepy bakterii wyselekcjonowane z terenów zanieczyszczonych (gleby i wody) jedno- i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, nitrozwiązkami, pestycydami, metalami ciężkimi i farmaceutykami. Szczepionka bioremediacyjna zawierająca kompozycję tych szczepów oraz zastosowanie szczepionki bioremediacyjnej i sposób oczyszczania zostały opatentowane.

Preparat jest bezpieczny dla środowiska, nie zawiera substancji toksycznych, posiada wymagane atesty.

  • Patent w Polsce - PL 219151 B1
  • Patent w USA - US 9,012,200
  • Patent na Ukrainie - P11868636UA
  • Patent na Białorusi - a20140642
  • Patent w Rosji - RU2601155
  • Patent w Chinach ZL 201380028059.5
  • Patent Europejski PCT - European Paten No - .  EP 2788512B1. Walidacja w 7 krajach: Francja (FR) , Litwa (LT), Łotwa (LV), Niemcy (DE), Słowenia (SI), Czechy (CZ), Słowacja (SK).

Certyfikaty:

PZHBiopreparat BACTREM posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

Produkty z atestem NIZP-PZH dają gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego dla Państwa i Państwa najbliższych.

 Atest higieniczny PZH

 

iENABiopreparat BACTREM został nagrodzony srebrnym medalem na 66. Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014” w Norymberdze.

 Dyplom IEna 2014

 

Opinia eksperta z Polskiej Izby Ekologii, prof. dr hab. Wiesława Barabasza potwierdza skuteczność szczepionki:

Opinia eksperta