Jak łatwo zwiększyć żyzność gleby - kompostowanie

kompstownikMateria organiczna decyduje o żyzności w glebie. Ale w Polce jej obecność w glebie stale się zmniejsza. Wynika to m.in. z nieprawidłowego nawożenia. Problem dotyka zarówno rolników jak i działkowców. Lekarstwem może okazać się kompostowanie. Materia organiczna stanowi jeden z podstawowych czynników decydujących o żyzności i produktywności gleby. Poprawia strukturę gleby i jej zdolność do wiązania wody, gleby bogate w materię organiczną mogą zatrzymać 5-krotnie więcej wody w formie dostępnej dla roślin. Materia organiczna jest też źródłem składników pokarmowych, dla roślin, głównie azotu (N) i fosforu (P) oraz dla mikroorganizmów, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gleby i rozwoju roślin.

Mikroorganizmy m.in. produkują związki stymulujące wzrost korzeni, wydzielają związki hamujące rozwój fitopatogenów (bakterii i grzybów patogennych dla roślin). Związki próchniczne odgrywają także rolę w unieszkodliwianiu herbicydów, ich adsorpcji i rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe. O tych zagadnieniach piszemy też na naszym blogu w artykule pt. "Obecność mikroorganizmów w glebie ma podstawowe znaczenie dla uprawy roślin". Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi w ramach Monitoringu Chemizmu Gleb Ornych Polski badania dotyczące zawartość próchnicy (tworzy materię organiczną) w glebie.

Czytaj więcej...

Obecność mikroorganizmów w glebie ma podstawowe znaczenie dla uprawy roślin

Obecność mikroorganizmów w glebie ma podstawowe znaczenie dla uprawy roślin„Wielu rolników zapomina o kluczowym znaczeniu mikroorganizmów dla uprawy roślin. Im więcej mikroorganizmów, tym większe plony. Istniej także silna współzależność między obecnością mikroorganizmów w glebie a jakością produkowanej na niej żywności” – mówiła prof. Magdalena Popowska, prezes firmy, podczas VII Spotkań Rolniczych.

„W jednym gramie może występować nawet miliard bakterii. Dostarczają one rośliną azot oraz, w wyniku rozkładu trudnorozkładalnych związków, uwalniają fosfor” - powiedziała Popowska. W czasie wygłoszonego referatu wskazała, że z powodu stosowania przez rolników środków ochrony roślin w glebie jest coraz mniej pożytecznych bakterii.

Czytaj więcej...

Licencja na stosowanie glifosatu została przedłużona ale tylko na okres 5 lat

Komisja odwoławcza w dniu 27 listopada 2017 r. uzyskała kwalifikowaną większość głosów w głosowaniu nad wnioskiem Komisji Europejskiej o odnowienie zatwierdzenia glifosatu na okres 5 lat. W grudniu (12.12.2017 r.) Komisja Europejska zatwierdziła wniosek i przedłużyła licencję na stosowanie glifosatu na okres od 16 grudnia 2017 do 15 grudnia 2022 r.

Czytaj więcej...

Prezes firmy prof. Magdalena Popowska wygłasza referat na posiedzeniu komisji sejmowej

W październiku 2017 roku została przeprowadzona kampania prasowa  z udziałem dr hab. Magdaleny Popowskiej, prof. UW. Kampania dotyczyła prac badawczych w zakresie biotechnologii dla rolnictwa prowadzonych przez zespół uczonej. Badania te pozwoliły wypracować niezwykle skuteczne i obiecujące metody wspomagania upraw rolnych z wykorzystaniem występujących w glebach pożytecznych bakterii, które doporowadzą do redukcji toksycznych oprysków i mineralnego nawożenia gleb.
Wywołana dyskusja dotycząca również szkodliwości substancji aktywnej  glifosatu, która jest zwarta w herbicydach, powszechnie nazywanych związkami chwastobójczymi, zaowocowała zaproszeniem dr hab. Magdaleny Popowskiej na Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która odbyła się 26.10.2017r. Magdalena Popowska wygłosiła Referat pt.: "Biopreparaty bakteryjne w rekultywacji gleb rolnych”. Wykład dotyczył nie tylko możliwości wspomagania upraw rolnych za pomocą bakterii występujących w glebach i opracowanych biopreparatów ale również stosowania pestycydów (w tym herbicydów, fungicydów i bakteriocydów) a także nawozów mineralnych w rolnictwie na terenie Polski.

Czytaj więcej...

Decyzja w sprawie glifosatu odroczona

Przedstawiciele rządów państw UE obradujący w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz 9 listopada głosowali nad propozycją Komisji Europejskiej przedłużenia możliwość stosowania glifosatu w UE przez okres dalszych 5 lat. Ze względu na brak kwalifikowanej większości głosów decyzja nie została podjęta.

Czytaj więcej...

Unia Europejska musi podjąć decyzję w sprawie przedłużenia licencji na stosowanie glifosatu

Instytucje Unii Europejskiej, w tym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), wielokrotnie badały sprawę możliwości stosowania glifosatu w UE. Przeciwnicy tego środka chwastobójczego twierdzą, na podstawie wyników licznych badań, że może on powodować nowotwory.

Czytaj więcej...

Piszą o technologiach BACTrem:

Portal Interia zamieścił artykuł pod tytułem: Zdrowsza żywność dzięki polskim naukowcom. W artykule Magdalena Popowska opowiada o innowacyjnej technologii firmy. "Według danych GUS w Polsce w ciągu roku rolnicy rozpryskują ponad 40 tys. ton herbicydów. W tej masie jest ponad 12 tys. ton szkodliwych substancji czynnych.Dzięki metodzie opracowanej przez zespół prof. Magdaleny Popławskiej będzie można produkować zdrowszą żywność, szybko rekultywować niszczone od dekad ziemie uprawne i ograniczyć koszty produkcji rolnej" - podaje portal. 

Cały artykuł dostępny na Interia.pl.

Czytaj więcej...

Bakterie potrafią zżerać ropę

mgr Andrzej Berezowski, dyrektor operacyjny BACTrem 

Artykuł popularno - naukowy

10Skażania środowiska spowodowane wyciekami ropy są niebezpieczne dla ludzi. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (US EPA) umieściła związki, które wchodzą w skład paliwa na liście 129 najbardziej zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt. Na szczęście są sposoby neutralizacji zanieczyszczeń. Najlepszym jest bioremediacja. 

Pod koniec zeszłego roku na stacji paliw w Starachowicach podczas tankowania benzyny kierowca volkswagena zobaczył, że spod jego samochodu wycieka paliwo. Powiadomił pracownika stacji. Sytuacja była groźna. Groził wybuch. Ewakuowano wszystkich znajdujących się w bliskim otoczeniu stacji. - Zdecydowaliśmy o ewakuacji pracowników stacji paliw, marketu oraz klientów robiących zakupy. Na bezpieczną odległość zostało ewakuowanych około 50 osób – mówi Marcin Nyga, rzecznik starachowickiej Straży Pożarnej. Wkrótce udało się zabezpieczyć wyciek paliwa. Mogło jednak skazić glebę i wody gruntowe wokół stacji benzynowych. To jest równie groźne dla ludzi jak wybuch, ponieważ zawarte w paliwie węglowodory aromatyczne są toksyczne. 

Czytaj więcej...

Zanieczyszczenie środowiska i środek zaradczy: bioremediacja

dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW - Prezes Spółki BACTrem

Artykuł popularno - naukowy

Artykuł ukazał się w: The Reverse Logistics Times

Głównym źródłem zanieczyszczeń środowiska jest działalność człowieka, w mniejszym stopniu procesy naturalne. Do głównych należą: wycieki z podziemnych zbiorników paliw; plamy produktów ropopochodnych; wycieki z rafinerii; awarie rurociągów przesyłających ropę; skażenia pochodzące z nieszczelnych szamb; wiercenia związane z poszukiwaniem ropy i gazu ziemnego; składowiska osadów ściekowych; składowiska odpadów niebezpiecznych; środki ochrony roślin stosowane w rolnictwie.

Czytaj więcej...

Strategie bioremediacji

dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW - Prezes Spółki BACTrem

Artykuł popularno - naukowy

Główne strategie bioremediacji to: bioremediacja podstawowa, biostymulacja oraz bioaugmentacja określane łącznie jako bioremediacja inżynieryjna.

06Biostymulacja, technologia będąca siłą napędową bioremediacji inżynieryjnej, obejmuje sumę zabiegów mających na celu pobudzenie autochtonicznej mikroflory środowiska do degradacji zanieczyszczeń. Podejmowane działania ukierunkowane są na stworzenie optymalnych warunków do wzrostu, rozwoju i aktywności mikroorganizmów. Do czynników zaburzających i ograniczających proces bioremediacji naturalnej zalicza się m.in. zbyt wysoką koncentrację substancji zanieczyszczającej, niedobór tlenu i substancji mineralnych, niekorzystną temperaturę i pH środowiska, nieodpowiednią wilgotność. Tempo biodegradacji naturalnej można zwiększyć modyfikując warunki środowiska.

Czytaj więcej...

Piszą o BACTrem w newsletterze Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW

W numerze 12 za rok 2017 redaktorzy newslettera Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW zrelacjonowali uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Przedsiębiorca Roku 2017. BACTrem zwyciężyło w kategorii Startup UW. Relacja znajduje się pod linkiem: Konkurs Przedsiębiorca Roku 2017

Czytaj więcej...

Prezes firmy BACTrem opowiadała w radiu TOK fm o nowych skutecznych i obiecujących metodach wspomagania upraw rolnych

Prezes firmy BACTrem i Dyrektor Instytutu Mikrobiologii UW prof. Magdalena Popowska była dzisiaj gościem w radiu Tok FM. W audycji przedpołudniowej opowiadała o skutecznych i obiecujących metodach wspomagania upraw rolnych. Zespół pod kierunkiem Magdaleny Popowskiej opracowuje biotechnologię, która przeciwdziała wyjałowieniu gleby w wyniku stosowania środków ochrony roślin. „Będziemy chcieli zrewolucjonizować rolnictwo” - zapowiada prof. Magdalena Popowska.

Czytaj więcej...

Antybiotykooporność w środowisku naturalnym

Wideo – wykład popularno - naukowy

Antybiotykooporność dotyczy nie tylko medycyny, ale również weterynarii, rolnictwa, żywności i szeroko rozumianego środowiska. Bardzo często te same gatunki bakterii, a co ważniejsze te same geny warunkujące oporność na antybiotyki występują w różnych środowiskach. Liczne badania wskazują, że miejscem zapalnym dla rozprzestrzeniania się antybiotykooporności poza środowiskiem klinicznym są oczyszczalnie ścieków. Jest to narastający problem ostatnich lat. Więcej na ten temat w wideo wykładzie dr hab. Magdaleny Popowskiej, prof. UW , dostępnym na youtube. Wykład odbył się w ramach nocy biologów.

Nitrozwiązki aromatyczne – charakterystyka i metody biodegradacji

W czasopiśmie naukowy Postępy Mikrobiologii (nr 56, rok 2017 s. 289–305) ukazał się artykuł Alicji Wysockiej, Agaty Olszyny, Igi Komorowskiej i Magdaleny Popowskiej pod tytułem Nitrozwiązki aromatyczne – charakterystyka i metody biodegradacji. W artykule poruszono zagadnienia takie jak: charakterystyka nitrozwiązków aromatycznych, właściwości chemiczne i synteza nitroarenów, mikrobiologiczna degradacja związków aromatycznych. Artykuł dostępny jest na stronie Postępów Mikrobiologii.