Specjalizujemy się w rozwiązywaniu niestandardowe problemów badawczych

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu niestandardowe problemów badawczych i prowadzeniu takich badań, które wymagają opracowania metodologii. Polecamy je szczególnie osobom prowadzącym projekty badawcze i rozwojowe. Badania wykonuje doświadczona kadra co najmniej dwiema metodami, co zapewnia uzyskanie wiarygodnych wyników.

badania mikrobiologiczne

Badania związane z oczyszczaniem środowiska

  • oznaczenie całkowitej liczby mikroorganizmów w gruncie zdolnych do biodegradacji zanieczyszczeń  
  • oznaczenie całkowitej liczby mikroorganizmów w gruncie

Badania produktów

  • badania czystości mikrobiologicznej,
  • badania składu rodzajowego mikroorganizmów obecnych w próbach
  • badań właściwości bakteriostatycznych tkanin i innych materiałów.

Badania produktów z konopi

Badania produktów z konopi w różnych postaciach. Badania pozwalają wykryć niebezpieczne szczepy bekterii: Escherichia coli; Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa oraz obecności  innych  mikroorganizmów potencjalnie patogennych.