Biopreparat BACTrem

ioreaktor do produkcji preparatówDo likwidacji skażeń ropopochodnymi w gruncie, odpadach, osadach oraz ściekach.

Czytaj więcej...

BACTocreosol

Jedyny na rynku preparat do likwidacji kreozotu z gruntu, wody i odpadów (np. drewnianych podkładów kolejowych).

Biopestycyd Biostim – F

Naturalny, mikrobiologiczny preparat do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, zwłaszcza grzybów.

Czytaj więcej...

Korzyści stosowania biopreparatów BACTrem

  • opracowane z naukową precyzją przez wybitnych fachowców związanych z Uniwersytetem Warszawskim.
  • oparte na synergistycznemu współdziałaniu mikroorganizmów, co powoduje przyspieszenie procesu oraz rozkład substancji toksycznych do związków bezpiecznych (woda i etanol) .
  • bezpieczne dla środowiska, nie zawierające substancji toksycznych ani modyfikacji genetycznych, posiadają atesty higieniczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Przy aplikacji preparatów zapewniamy wsparcie merytoryczne specjalistów z zakresu mikrobiologii .