Biopreparat BACTrem

ioreaktor do produkcji preparatówDo likwidacji skażeń ropopochodnymi w gruncie, odpadach, osadach oraz ściekach. Oparty na synergistycznemu współdziałaniu mikroorganizmów, co powoduje przyspieszenie procesu oraz rozkład substancji toksycznych do związków bezpiecznych (woda i etanol).

Przy aplikacji preparatu zapewniamy wsparcie merytoryczne.

Czytaj więcej...

BACTocreosol

Jedyny na rynku biopreparat do likwidacji kreozotu z gruntu, wody i odpadów (np. drewnianych podkładów kolejowych). 

Podobnie jak wszystkie preparaty BACTrem, oparty na synergistycznemu współdziałaniu mikroorganizmów, co powoduje przyspieszenie procesu oraz rozkład substancji toksycznych do związków bezpiecznych (woda i etanol).

Przy aplikacji preparatu zapewniamy wsparcie merytoryczne.

Czytaj więcej...

Seria BIOSTIM

Seria biopreparatów przeznaczona dla rolników, ogrodników i działkowców. Biostim-F wspomaga usuwanie fitopatogenów -  bakterii chorobotwórczych dla roślin. Biostim-H zwalcza negatywne skutki stosowania herbicydów. Biostim stymuluje sferę korzeniową roślin, użyźnia wyjałowioną glebę i przywraca jej naturalną równowagę mikrobiologiczną. Biostim - Kompost przeznaczony do przyspieszenia kompostowania.

Czytaj więcej...

Biopreparaty na zlecenie

Wiedza o bakteriach, ich cechach fizjologicznych, biochemicz­nych i genetycznych, efektywnym współdziałaniu oraz umiejęt­ność ich izolacji i produkcji, pozwala tworzyć na zamówienie nowe biopreparaty o określonym działaniu.

Czytaj więcej...