BACTrem - wykorzystujemy pożyteczne mikroorganizmy do oczyszczania środowiska

Bactrem przetwarzanie odpadów

BACTrem sp. z o.o. powstała w 2015 r. jako spółka Uniwersytetu Warszawskiego (spin-off), w celu komercjalizacji biopreparatu BACTrem, który stworzyła  prezes spółki prof. Magdalena Popowska. Dziś firmę tworzą doświadczeni pracownicy. BACTrem posiada też własne patenty, kolekcję mikroorganizmów, laboratorium oraz zakład produkcyjny. Potencjał naukowy, w tym wiedza o fizjologii bakterii, ich efektywnym współdziałaniu oraz umiejętność ich izolacji i produkcji, pozwala odpowiadać na potrzebny środowiska biopreparatami,  biotechnologiami i badaniami. BACTrem sp. z o.o. pozostaje związana z Uniwersytetem Warszawskim (spółka spin-out).

Nagrody i wyróżnienia

Ranking Odpowiedzialnych Firm oraz Startupów Pozytywnego Wpływu2020 r. –  wyróżnienie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz Startupów Pozytywnego Wpływu za prowadzenie innowacyjnych, zakończonych wdrożeniami prac badawczych, które rozwiązują istotne wyzwania społeczne. Zdaniem jury konkursu BACTrem sp. z o.o. potrafi doprowadzić do wzrostu wartości organizacji, a jednocześnie podnieść jakość życia ludzi i środowiska; tworzy wartość poprzez innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju. Organizatorem Rankingu jest Akademia Leona Koźmińskiego.

Mikroprzedsiębiorca Roku 2018

2019 r. – wygrana w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku w kategorii START. Jury konkursu doceniło wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości po przez komercjalizację badań naukowych i wdrażanie ich wyników na globalnym rynku. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych.

 

Logo konkursu Startuj z Mazowsza2018 r. –zwycięstwo w konkursie Marszałka Woj. Mazowieckiego: „Startuj z Mazowsza”. Jury konkursu doceniło opracowane i produkowane biopreparaty do oczyszczania środowiska oraz stworzone w oparciu o nie usługi.

 

Przedsiębiorca roku UW2017 r.– zwycięstwo w konkursie Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego w kategorii Start-up. W uzasadnieniu werdyktu kapituła konkursu wskazała na rozwinięcie potencjału naukowego, zakończone wdrożeniami prace badawczo-rozwojowe, uzyskane patenty oraz wagę rozwiązywanych problemów środowiskowych.

 

Kadra Zarządzająca

m popowska pomniejszone 3

dr hab. Magdalena Popowska prof. ucz - prezes BACTrem sp z o.o.

Od 30 lat prowadzi badania w ramach projektów międzynarodowych z zakresu biotechnologii i mikrobiologii na Wydziale Biologii UW. Oficjalny reprezentant Polski w międzynarodowych akcjach COST dotyczących antybiotykooporności. Autor licznych publikacji, projektów badawczych oraz patentów. Beneficjentka nagród za dorobek naukowy.  Jako ekspert uczestniczy pro publico bono w pracach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP oraz wygłasza wykłady m.in. dla Ministerstwa  Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz PARP. 

Czytaj więcej...

Partnerzy

Awas Serwis sp. z o.o.   referencje

Menard Polska Sp. z o.o.

Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Pludrach sp z o.o.  

Polski Eko Chmiel S.A.

Sani System sp. z o.o. sp.k.

Track Tec Lipa Sp. z o.o.   referencje