BACTrem wygrało konkurs dla Start-upów: "Startuj z Mazowsza"

W uzasadnieniu werdyktu jury wskazało na posiadany przez firmę opatentowany preparat do bioremediacji oraz stworzone w oparciu o niego produkty i usługi. Umożliwiają one prowadzenie prac związanych z oczyszczaniem środowiska ze skażeń substancjami ropopochodnymi i metalami ciężkimi.

Plakat Startuj z MazowszaBACTrem otrzymał główną nagrodę finansową oraz nagrody od partnerów konkursu: warsztaty edukacyjne, konsultacje prawne i księgowe, doradztwo biznesowe. W czasie konkursu przedstawiciel firmy podkreślał jej unikalną propozycję wartości.

Preparat bioremediacyjny Bactrem likwiduje skażenia ropopochodne i niweluje poziom skażenia metalami ciężkimi. Opiera się na współdziałaniu konsorcjów bakterii, co pozwala efektywniej, w stosunku do innych preparatów, redukować poziom skażenia.

BACTrem prowadzi również prace zmierzające do wprowadzenia na rynek unikalnych doglebowych preparatów mikrobiologicznych. Obecnie trwa proces patentowania tych preparatów. Ich użycie pozwala ograniczyć stosowanie na polach (a także w szklarniach i ogródkach) fungicydów, bakteriocydów i nawozów mineralnych nawet o 40 proc., a jednocześnie produkować proekologiczną żywność. Produkty, które powstały w wyniku tych prac adresowane są do rolników, ogrodników i działkowców.

W konkursie "Startuj z Mazowsza" brały udział firmy działające na terenie województwa mazowieckiego nie mniej niż rok i nie więcej niż trzy lata, które mogą pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami.

Uroczysta gala, na której wskazano zwycięzców oraz wręczono nagrody odbyła się 23 maja 2018 r.
Relacja z gali wręczenia nagród dostępna jest na stronie samorządu województwa mazowieckiego.