Licencja na stosowanie glifosatu została przedłużona ale tylko na okres 5 lat

Komisja odwoławcza w dniu 27 listopada 2017 r. uzyskała kwalifikowaną większość głosów w głosowaniu nad wnioskiem Komisji Europejskiej o odnowienie zatwierdzenia glifosatu na okres 5 lat. W grudniu (12.12.2017 r.) Komisja Europejska zatwierdziła wniosek i przedłużyła licencję na stosowanie glifosatu na okres od 16 grudnia 2017 do 15 grudnia 2022 r.

Licencja na stosowanie glifosatu została przedłużona ale tylko na okres 5 latNajwięksi zwolennicy preparatu uważają, że powinien on być zatwierdzony do użytku na okres 15 lat. Przeciwnicy są przekonani, że używanie tego herbicydu powinno być całkowicie zakazane.
Zdaniem zwolenników pięć lat to zbyt krótki okres czasu, by przebadać środek pod względem jego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. „Pięcioletni okres wydaje się niewystarczający do wykonania szczegółowych i jednoznacznych badań odnośnie szkodliwości glifosatu” – uważa Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Zdaniem zwolenników całkowitego zakazu już dziś dysponujemy danymi, każącymi przypuszczać, że glifosat jest szkodliwy. W listopadzie agencja Reuters podała, że naukowcy badający robotników rolnych w USA nie stwierdzili związku między wykorzystaniem glifosatu a nowotworami u ludzi ale przypuszczają, że istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej białaczki szpikowej (AML) wśród robotników rolnych, którzy mają kontakt z tą substancją.
Komisja odwoławcza wprowadziła do decyzji o dopuszczeniu glifosatu do użytku szereg zastrzeżeń. Zaznaczyła, że zezwala się wyłącznie na stosowanie glifosatu w charakterze herbicydu a przy jego używaniu należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód podziemnych na obszarach wrażliwych, w szczególności, w odniesieniu do zastosowań innych niż uprawy oraz na ochronę stosujących go operatorów i użytkowników amatorów. Komisja wskazała, że jego stosowane stanowi ryzyko dla kręgowców lądowych i roślin lądowych niebędących przedmiotem zwalczania. Zwróciła też uwagę, że w przypadku stosowania glifosatu przed zbiorami, należy postępować zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi. W UE zakazane zostało stosowanie środków ochrony roślin zawierających jednocześnie glifosat i surfaktant (POE-tallowamine).
Wcześniej przedstawiciele rządów państw UE obradujący w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz 9 listopada głosowali nad propozycją Komisji Europejskiej przedłużenia możliwość stosowania glifosatu w UE przez okres dalszych 5 lat. Ze względu na brak kwalifikowanej większości głosów decyzja nie została podjęta. Z powodu braku podjęcia decyzji wniosek trafił do komisji odwoławczej.