Obecność mikroorganizmów w glebie ma podstawowe znaczenie dla uprawy roślin

Obecność mikroorganizmów w glebie ma podstawowe znaczenie dla uprawy roślin„Wielu rolników zapomina o kluczowym znaczeniu mikroorganizmów dla uprawy roślin. Im więcej mikroorganizmów, tym większe plony. Istniej także silna współzależność między obecnością mikroorganizmów w glebie a jakością produkowanej na niej żywności” – mówiła prof. Magdalena Popowska, prezes firmy, podczas VII Spotkań Rolniczych.

„W jednym gramie może występować nawet miliard bakterii. Dostarczają one rośliną azot oraz, w wyniku rozkładu trudnorozkładalnych związków, uwalniają fosfor” - powiedziała Popowska. W czasie wygłoszonego referatu wskazała, że z powodu stosowania przez rolników środków ochrony roślin w glebie jest coraz mniej pożytecznych bakterii.

„Popularne herbicydy, które stosują rolnicy aby wybić chwasty są związki nieselektywnymi. Zabijają wszystkie organizmy, nie tylko te, których chce się pozbyć rolnik, w tym pożyteczne bakterie – powiedziała. Wskazała, że herbicydy działają niekorzystnie na wszystkie organizmy, ponieważ hamują syntezę kwasów aromatycznych budujących białko. „Jest udowodnione, że działają toksycznie na organizmy wodne, dlatego producenci zakazują ich wylewania w okolicach rzek i jezior. Czym organizmy wodne poza sposobem oddychania różnią się od nas” - pytała retorycznie.

Obecność mikroorganizmów w glebie ma podstawowe znaczenie dla uprawy roślinProf. Magdalena Popowska wskazała, że stosowanie herbicydów powoduje wyjałowienie gleby ale istnieją sposoby jej rekultywacji, choć nie są stosowane w Polsce. Jednym z nich jest nawożenie preparatami opartymi na mikroorganizmach. „:W Polsce były modne emy. Problem polega na tym, że działają bardzo słabo w naszych warunkach klimatycznych i przy tak dużym stężeniu chemicznych środków ochrony roślin w tym herbicydów i bakteriocydów w glebach uprawnych” - stwierdziła. Dodatkowo w Polsce nie sprzedaje się emów o składzie opracowanym przez ich twórcę prof. Teruo Higa. Dlatego też warto, aby rolnicy zapoznali się z innymi możliwościami - preparatami opartymi na mikroorganizmach. Jak dotąd są one sprowadzane do Polski co bardzo podwyższa ich koszt. Dlatego tak niezmiernie istotne jest opracowanie i produkowanie biopreparatów poprawiających kondycję gleb ornych w Polsce. Takie preparaty opracowuje firma BACTrem. Badania prof. Magdaleny Popowskiej doprowadziły do wyselekcjonowania ważnych szczepów bakterii dla żyzności i produktywności biologicznej gleb, których zastosowanie prowadzi m.in.: do rekultywacji gleby, zniwelowania toksycznego działania glifosatu i do przywrócenia bioróżnorodności mikroflory gleby.

W czasie VII Spotkań Rolniczych referat wygłosił również minister Krzysztof Jurgiel, który mówił o zmianach w krajowej polityce rolnej oraz prof. Agnieszka Wierzbicka, która poruszyła problem znaczenia systemów jakości w produkcji rolnej. Spotkanie odbyło się we wsi Pągowiec.