Nieczynna rafineria w Gorlicach

Bioremediacja w rafinerii koło Gorlic potwierdziła skuteczność preparatu do bioremediacji.

Preparat BACTrem był badany w ramach eksperymentu naukowego prowadzonego na terenie Rafinerii Gorlice. 100 l. preparatu zostało zadane na 42 m² pola doświadczalnego. Po 39 dniach stężenie WWA w gruncie zmniejszyło się z 283 mg/kg do 41,8 mg/kg, czyli o ok. 82,5%, ołowiu z 315 mg/kg do 133 mg/kg (redukcja o 57,8%), chromu z 56 mg/kg do 32 mg/kg (redukcja o 42,9%), miedzi z 30 mg/kg do 11 mg/kg (redukcja o 63,3%), niklu z 23 mg/kg do 19 mg/kg, a cynku ze 170 mg/kg do 98 mg/kg. Poprawność przeprowadzonego eksperymentu oraz wysoką efektywność bioremediacji z wykorzystaniem preparatu potwierdził w swojej ocenie ekspert Polskiej Izby Ekologii prof. dr hab. Wiesław Barabasz. W związku z powyższym RDOŚ w Krakowie poinformowało, że zakłada możliwość stosowania preparatu do remediacji gruntów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi.

Sprawozdanie z badań

Dokumentacja fotograficzna

Opinia RDOŚ


Powrót do: Biopreparat BACTREM: do ropopochodnych

Powrót do: Biopreparaty