Biopreparat BACTrem

ioreaktor do produkcji preparatówDo likwidacji skażeń ropopochodnymi w gruncie, odpadach, osadach oraz ściekach.

 

Biopreparat obok likwidacji skażeń związkami ropopochodnym likwiduje również skażenia związkami nitrowymi. Może być stosowany w miejscu występowania skażenia (gleby, tereny poprzemysłowe, hałdy, jeziora, stawy)  oraz na pryzmach, płytach bioremediacyjnych i w oczyszczalniach (odpady, osady, ścieki).

Działanie biopreparatu opiera się na synergistycznym współdziałaniu bakterii, które produkują odpowiednie enzymy do rozkładu poszczególnych związków wchodzących w skład zanieczyszczenia oraz wytwarzają naturalne surfaktanty ułatwiające im biodegradację związków toksycznych. Bakterie wyselekcjonowano z terenów zanieczyszczonych (gleby i wody) jedno- i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, nitrozwiązkami, pestycydami, metalami ciężkimi i farmaceutykami. Preparat działa w warunkach tlenowych i względnie beztlenowych. Może być osadzony na złożu biologicznym.

Preparat jest bezpieczny dla środowiska, nie zawiera substancji toksycznych, posiada wymagane atesty.

Otrzymał srebrny medal 66. Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014” w Norymberdze. 66. Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014” w Norymberdze.

Biopreparat opatntowany w Polsce i wielu innych krajach:

  • Patent w Polsce - PL 219151 B1
  • Patent w USA - US 9,012,200
  • Patent na Ukrainie - P11868636UA
  • Patent na Białorusi - a20140642
  • Patent w Rosji - RU2601155
  • Patent w Chinach ZL 201380028059.5
  • Patent Europejski PCT - European Paten No - .  EP 2788512B1. Walidacja w 7 krajach: Francja (FR) , Litwa (LT), Łotwa (LV), Niemcy (DE), Słowenia (SI), Czechy (CZ), Słowacja (SK).

 Certyfikaty:

Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny

Przykładowe aplikacje:

Nieczynna rafineria w Gorlicach

Bioremediacja na płycie w bazie wojskowej


 

Powrót do: Biopreparaty