Biopreparat BACTrem

ioreaktor do produkcji preparatówDo likwidacji skażeń ropopochodnymi w gruncie, odpadach, osadach oraz ściekach. Oparty na synergistycznemu współdziałaniu mikroorganizmów, co powoduje przyspieszenie procesu oraz rozkład substancji toksycznych do związków bezpiecznych (woda i etanol).

Przy aplikacji preparatu zapewniamy wsparcie merytoryczne.

Biopreparat obok likwidacji skażeń związkami ropopochodnym likwiduje również skażenia związkami nitrowymi. Może być stosowany w miejscu występowania skażenia (gleby, tereny poprzemysłowe, hałdy, jeziora, stawy)  oraz na pryzmach, płytach bioremediacyjnych i w oczyszczalniach (odpady, osady, ścieki).

Działanie biopreparatu opiera się na synergistycznym współdziałaniu bakterii, które produkują odpowiednie enzymy do rozkładu poszczególnych związków wchodzących w skład zanieczyszczenia oraz wytwarzają naturalne surfaktanty ułatwiające im biodegradację związków toksycznych. Bakterie wyselekcjonowano z terenów zanieczyszczonych (gleby i wody) jedno- i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, nitrozwiązkami, pestycydami, metalami ciężkimi i farmaceutykami. Preparat działa w warunkach tlenowych i względnie beztlenowych. Może być osadzony na złożu biologicznym.

Biopreprat otrzymał srebrny medal 66. Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014” w Norymberdze. 66. Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014” w Norymberdze.

Biopreparat opatntowany w Polsce i wielu innych krajach:

  • Patent w Polsce - PL 219151 B1
  • Patent w USA - US 9,012,200
  • Patent na Ukrainie - P11868636UA
  • Patent na Białorusi - 22657
  • Patent w Rosji - RU2601155
  • Patent w Chinach ZL 201380028059.5
  • Patent Europejski PCT - European Paten No - .  EP 2788512B1. Walidacja w 7 krajach: Francja (FR) , Litwa (LT), Łotwa (LV), Niemcy (DE), Słowenia (SI), Czechy (CZ), Słowacja (SK).

 Certyfikaty:

Preparat bezpieczny dla środowiska, nie zawiera substancji toksycznych ani modyfikacji genetycznych, posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

Przykładowe aplikacje:

Nieczynna rafineria w Gorlicach

Bioremediacja na płycie w bazie wojskowej


 

Powrót do: Biopreparaty