Bioremediacja na płycie na terenie bazy wojskowej

Na terenie jednej z baz wojskowych nastąpił wyciek oleju napędowego. Przyczyną było zaniedbanie operatora pompy. Skażonych zostało około 160 metrów sześciennych gleby – mieszaniny gliny, piasku i żwiru. Początkowo firma budowlana działająca na terenie bazy starała się samodzielnie uporać ze skażeniem. Zbudowała płytę bieremediacyjną. Orała glebę przy użyciu sprzętu rolniczego, nawadniała ją, a także wymieszała ją z obornikiem. Te działania nie przyniosły rezultatu. Firma zwróciła się do BACTrem, aby przeprowadził kompleksową bioremediację.

Przeprowadziliśmy ją przy użyciu biopreparatu Bactrem, który zadaliśmy dwukrotnie w odstępie 30 dni po ustaleniu dawkowania na podstawie analizy stężeń zanieczyszczeń i wykonaniu badań mikrobiologicznych. W efekcie skażenie olejami mineralnymi (węglowodory C12-C35) spadło o 61,43 proc. Po przeprowadzeniu bioremediacji zawartość olejów mineralnych nie przekraczała dopuszczalnych norm dla grupy IV (tereny przemysłowe). Nieznacznie spadło również stężenie skażenia gleby metalami ciężkimi (niwelacja tego skażenia nie była przedmiotem zlecenia a stężenie metali nie przekraczało dopuszczalnych norm). Próbki do analizy skażenia zostały pobrane z naukową precyzją i zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.

BACTrem jest związany umową o poufności z partnerem biznesowym, dlatego nie może podać szczegółów bioremediacji.

 

Powrót do: Biopreparat BACTREM: do ropopochodnych

Powrót do: Biopreparaty